ישא מדברתיך ג – תחרות כתיבה לזכר שמשון אברהם יונגסטר

להוראות הכתיבה: קובץ הוראות הכתיבה