תוצאות חיפוש

הערה לסגנון הראב"ד בהשגותיו על בעל המאור
(הרב) משה פינצ'וק עלון שבות 122 | הר עציון | תשמח
הצורך בפרסומי מילתא להלכות מחודשות
(הרב) משה פינצ'וק עלון שבות 130 | הר עציון | תשנא
מחנה ישראל
(הרב) משה פינצ'וק עלון שבות 140-141 | הר עציון | תשנד