תוצאות חיפוש

חובת השמירה בשומרים ויחסה לחובת האחריות
(הרב) צבי יניר אורות עציון טז | אור עציון | תשמט
מלאכה שאינה צריכה לגופה
(הרב) צבי יניר אורות עציון יא | אור עציון | תשמו