תוצאות חיפוש

ביאורי בדברי התוספות ישנים בפרק כירה (לח, ב)
אודי נכטשטרן ניצני ארץ טז | מרכז הרב | תשסו
המקור למלאכות שבת
אודי נכטשטרן מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא