תוצאות חיפוש

השתדלות בקיום המצוות
הרב אוהד פיקסלר צהר לט | צהר | תשעו
מעמד הסכמת הציבור בהלכה
הרב אוהד פיקסלר צהר מג | צהר | תשעט
מצוות אכילת מצה
אוהד פיקסלר עלון שבות 164 | הר עציון | תשסה
נשים בבית כנסת ובקהילה
הרב אוהד פיקסלר צהר מב | צהר | תשעח
קידוש החודש - ראייה או חשבון
אוהד פיקסלר עלון שבות 165 | הר עציון | תשסו
שימור דעות בהלכה
אוהד פיקסלר עלון שבות 176 | הר עציון | תשעה