תוצאות חיפוש

אמרתי אחכמה - על החכמה במגילת קהלת
איל קליין פתיחתא יב | כפר בתיה | תשסז
הזמנה לחתונה - דרוש על סוכות כמפגש
איל קליין פתיחתא יז | כפר בתיה | תשע
ותחסרהו מעט - דיון במידת הענווה
איל קליין פתוחי חותם ה | אורות שאול | תשע
מעין עולם הבא
איל קליין פתוחי חותם ג | אורות שאול | תשסח