תוצאות חיפוש

איסור אכילה קודם תקיעות
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
טעימה אחרי תקיעות דמיושב
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא