תוצאות חיפוש

אמירה לישראל בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שימוש בכל יהודי כגוי של שבת
הרב יצחק הלוי ספר היובל | קרני שומרון | תשס
שימוש בכל יהודי כגוי של שבת - הערה על מאמרו של הרב הלוי
הרב שמואל הבר ספר היובל | קרני שומרון | תשס