תוצאות חיפוש

האומנות- בין יצרים ליצירות
(הרב) איתי אליצור צהר לד | צהר | תשסט
היחס אל האסתטיקה ואל האמנות
יגאל לאופר מאורות אמנה ז | קרית שמונה | תשסד
יצירה אומנותית ועבודת ה'
הרב דוב ברקוביץ צהר לד | צהר | תשסט