תוצאות חיפוש

הצעה לסדר - קווי מתאר ראשוניים לשיטת לימוד
הרב אריאל פיקאר מעגלים ב | מעלה גלבוע | תשנט
עד אחד נאמן באיסורין
אריאל פיקאר עלון שבות 115 | הר עציון | תשמז
פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח תמורות הזמן
ד"ר אריאל פיקאר דוקטורט | בר אילן | תשסד
צורת הפתח
אריאל פיקאר עלון שבות 119 | הר עציון | תשמח
קווים לדמותו של המורה בישראל
הרב אריאל פיקאר ממעין מחולה ו | שדמות נריה | תשנח