תוצאות חיפוש

"אמת מארץ תצמח" או "וצדק משמים נשקף"?
אביעד בילר עלון שבות 126 | הר עציון | תשן
אם בעליו עמו לא ישלם
הרב משה טרגין עלון שבות 152 | הר עציון | תשנט
גדרי שואל
נתנאל אוירבך מכנשתא דבי דרי | מרכז הרב | תשסט
טיב חיוב השמירה של שואל ושל אומן
יהודה זוסמן עלון שבות 130 | הר עציון | תשנא
כיצד שומר מוציא מרשות בעלים
אליסף סכר ישא מדברתיך א | תשעז
לקיים כל דבר
הרב יצחק ביסמוט אבני משפט יב | כולל יד ברודמן, רחובות | תשע
מקבל צדקה שהשתמש בכסף לייעוד שונה ממה שקיבל עבורו
נעם ולדמן יוצרות א | אור יוסף - בית חגי | תשסט
מקורותיו של דין השוכר
(הרב) דרור ברמה אורות עציון טז | אור עציון | תשמט
מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים
מרדכי ברקוביץ מכנשתא דבי דרי | מרכז הרב | תשסט
סדרי עדיפויות במתן צדקה בזמננו
הרב יהודה זולדן צדקות יהודה וישראל | מכון התורה והארץ | תשעח
צד אחד בריבית
הרב חיים סבתו אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
קניינו של הגזלן בחפץ הגזול
שלמה קורצוויל אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
רווח מן הצד לגבאי צדקה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שכנגדו נשבע ונוטל
אלעד לוי ועמיחי צדוק קול ברמה כט | הגולן | תשעז