תוצאות חיפוש

שומא הדרא - פדיון הקרקע או פירעון החוב?
הרב אריה סט חמדת הארץ ו | ארץ חמדה | תשסח
שומר שמסר לשומר
איתי ביתרון מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד