תוצאות חיפוש

בני בכורי ישראל
עמית זמיר מחניך ג | הרבנות הצבאית | תשסח
דין "יכיר" - נאמנות אב על בנו
נתי הורוביץ וישראל בלום עלון שבות 135-136 | הר עציון | תשנב
היחס בין מוחזקות לבין "מוחזק" בחלק בכורה
הרב יהודה צור אבני משפט יג | כולל יד ברודמן, רחובות | תשעא
המשפחתיות והשבטיות בישראל
(הרב) איתי אליצור אורות עציון כח | אור עציון | תשנח
מכירי כהונה
צחי בזק עלון שבות 121 | הר עציון | תשמח
נטילת החלק הנוסף מירושת הבכור
יעקב הרשקוביץ שעלי דעת ג | שעלבים | תשמד
פרשת ירושה
יואל שרייבר עלון שבות | הר עציון | תשסב
ראובן בכורי אתה - לדמותו של ראובן
יאיר בר אילן שיר למעלות ה | מעלות | תשסו
תעתועי ברכה ובכורה
הרב יהודה גלעד מעגלים ו | מעלה גלבוע | תשע
תתן אמת ליעקב חסד לאברהם
אליהו וינברגר מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא