תוצאות חיפוש

בל תשחית - מהותיות ופרגמטיזם
צמח דוד שלוס שערים לתלמוד א | כפר בתיה | תשעה
בעניין איסור בל תשחית
חיים זיידמן בלכתך בדרך כב | כרם ביבנה | תשסד
הפסד משקין של שביעית לצורך מצוה
הרב יהודה בהרב אורות עציון כו | אור עציון | תשנה
הקריעה על ערי יהודה, ירושלים ומקום המקדש
יצחק ברט עלון שבות 158 | הר עציון | תשסא
לא תשחית את עצה - תקיפת תשתיות אזרחיות במלחמה
אלעד ינאי עלון שבות 178 | הר עציון | תשפ
עקירת עץ שעלה מעליו
הרב נתנאל אוירבך אמונת עתיך 122 | מכון התורה והארץ | תשעט
עקירת צמחי פסיפלורה
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 104 | מכון התורה והארץ | תשעד
צער בעלי חיים
הרב קלמן וינטראוב מחניך ג | הרבנות הצבאית | תשסח