תוצאות חיפוש

אמצעי ומטרה בעבודות הזבח
דוד סבתו מעלין בקודש כו | כולל בית הבחירה | תשעג
הדת במגילת אסתר
דוד סבתו מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
חצי נזק - דין בבעלים או דין בשור
דוד סבתו מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
משמעותם של ציווי יום כיפור
דוד סבתו אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז
סוד הלבושים
הרב יצחק סבתו מאורנו ט | מצפה יריחו | תשע