תוצאות חיפוש

המתנה בין בשר לחלב
יצחק פייגלין מכרמי שומרון לב | קרני שומרון | תשנט
השהות שבין בשר וחלב
הרב יעקב ורהפטיג כתלנו ט-י | הכותל | תשלז
זמן ההמתנה בין אכילת בשר לבין אכילת חלב
הרב רועי הכהן זק הכי אתמר ג | איתמר | תשסח