תוצאות חיפוש

בדבר איסור אבק רבית
הרב אברהם וולפסון כתלנו יג | הכותל | תשן
בענין היתר מאכלות אסורות בשעת מלחמה
הרב אברהם וולפסון כתלנו יא | הכותל | תשמד
מתנת שכיב מרע לאחר זמן
הרב אברהם וולפסון כתלנו יב | הכותל | תשמז