תוצאות חיפוש

נאמנות להלכה בזמן הזה
הרב אילעאי עופרן מעגלים י | מעלה גלבוע | תשעז
פתרונות הלכ-טכנולוגיים: קולא הכרחית או חומרא יתרה?
הרב אילעאי עופרן מעגלים ח | מעלה גלבוע | תשעג
תגובה לתגובתו של הרב ישראל רוזן
הרב אילעאי עופרן מעגלים ח | מעלה גלבוע | תשעג