תוצאות חיפוש

דבר שיש לו מתירין - מין במינו ושאינו מינו
הרב יהודה קליין אורות עציון כב - כג | אור עציון | תשנג
עבד עברי גופו קנוי
הרב יהודה קליין ממעין מחולה ו | שדמות נריה | תשנח
צער כגורם משפיע בהלכות שבת
הרב מרדכי גודמן והרב יהודה קליין ממעין מחולה יב | שדמות נריה | תשסד