תוצאות חיפוש

הגדרת החיוב בדרישה וחקירה
הרב יואב שטרנברג חמדת הארץ ה | ארץ חמדה | תשסז
הלכה פסוקה ללא סנהדרין
הרב יואב שטרנברג צהר כד | צהר | תשסו
עיקול מטלטלין של בית כנסת
הרב יואב שטרנברג צהר לט | צהר | תשעו
שלטון הרוב או שלטון הרב
הרב יואב שטרנברג צהר לז | צהר