תוצאות חיפוש

אמירת כל שבע הברכות בשבת חתן שלא בבית החתן
הרב יעקב סבתו מאורנו יא | מצפה יריחו | תשעב
התייחסות למקרים שונים בהצטרפות לזימון אחרי זימון
הרב יעקב סבתו מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
מראה כהן
הרב חיים סבתו כתלנו טו | הכותל | תשנד
תורנות הסעה בין משפחות
הרב יעקב סבתו מאורנו יג | מצפה יריחו | תשעט