תוצאות חיפוש

הקדמה לסוגיית תנאים
הרב נעם פיינטוך מישרים ד | ירוחם | תשסו
הקידוש, הסעודה והקשר ביניהם
הרב נעם פיינטוך מישרים ו | ירוחם | תשעב
מצוות קידוש השבת
הרב נעם פיינטוך מישרים ה | ירוחם
על מה (ולמה) בדין עשה דוחה לא תעשה
הרב נעם פיינטוך מישרים ב | ירוחם | תשסג