תוצאות חיפוש

גיוס נשים לצבא
הרב צבי סגרון אמונת עתיך 119 | מכון התורה והארץ | תשעח
דינא דמלכותא דינא בדברים שבין איש לרעהו
הרב צבי סגרון זצל אמונת עתיך 125 | מכון התורה והארץ | תשפ