תוצאות חיפוש

גורם ההרתעה והעונש בדיני קנסות
איתן פולק עלון שבות 175 | הר עציון | תשעג
ענישה תכליתית במשפט העברי
ניר ורגון עלון שבות 145 | הר עציון | תשנה