תוצאות חיפוש

בעניין מומרות בשחיטה ובסת"ם
מאמר הזבח | הר עציון | תשע
נבלת עוף טהור
הרב דניאל וולף עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
צירוף דרגות שונות בטומאת אוכלין
שמעוני גרטי עלון שבות 162 | הר עציון | תשסג