תוצאות חיפוש

בדין פרה לכפילא ודבר שלא בא לעולם
נתנאל פורמן מכנשתא דבי דרי | מרכז הרב | תשסט
ההוא גברא דאפקיד כיפי
ישעיה אברמסון מכנשתא דבי דרי | מרכז הרב | תשסט
הקנאת הכפל לשומר
חגי קורץ מכנשתא דבי דרי | מרכז הרב | תשסט