תוצאות חיפוש

בדין זכין
איתן זן בר בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנה
האם מותר לאכול מפירות חבירו בלא ידיעתו
הרב מנשה שמרלובסקי קול ברמה ט | חיספין | תשנב
זכין לאדם שלא בפניו
הרב בנציון רימון הכי אתמר א | איתמר | תשסז
שיטת תוס' בדין זכיה מטעם שליחות
הרב איסר אפשטיין מאורות אמנה ד | קרית שמונה | תשס