תוצאות חיפוש

"זכור את אשר עשה לך עמלק"
יאיר פרידמן ומוטי קניאל עלון שבות 124 | הר עציון | תשמט
בגדר מצוות זכור והחיוב בה לנשים
ליאור להב קול ברמה ט | חיספין | תשנב