תוצאות חיפוש

"מתפללים יחד"
חגי גרוס צהר ט | צהר | תשסב
האותיות
חגי גרוס עלון שבות 138 | הר עציון | תשנג
השוואת דור המבול לאנשי סדום ע"פ המקרא והמדרשים
חגי גרוס עלון שבות 128 | הר עציון | תשן