תוצאות חיפוש

הצדק החוזי בדין התלמודי העברי
דר בני פורת תזה | האוניברסיטה העברית | תשסב
חוזה מכר דירה
הרב ד"ר איתמר ורהפטיג משפטי ארץ ד | משפטי ארץ | תשעו
חוזה מכר רכב
הרב הלל גפן משפטי ארץ ד | משפטי ארץ | תשעו
חוזים בכפייה וצדק מהותי: עיון בספרות השו"ת
ד"ר בנימין פורת משפטי ארץ ד | משפטי ארץ | תשעו
מעשה קניין ברכישת דירות
הרב חיים וידאל משפטי ארץ ג - קניין ומסחר | משפטי ארץ | תשע
תניות מכללא
הרב עדו רכניץ משפטי ארץ ד | משפטי ארץ | תשעו