תוצאות חיפוש

ביטול עסקת חליפין
הרב צבי יהודה בן יעקב משפטי ארץ ג - קניין ומסחר | משפטי ארץ | תשע
בענין קנין חליפין
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצל, הראיה ניצני ארץ יד | מרכז הרב | תשסא
מהות הקידושין על פי רשי ותוספות
אורי פיש אורות עציון לב | אור עציון | תשסא
מסחר בינלאומי בין יהודי ונכרי
הרב מיכאל יומטוביאן משפטי ארץ ג - קניין ומסחר | משפטי ארץ | תשע
ערך הכסף בכלכלה המודרנית
הרב איתי אליצור אמונת עתיך 124 | מכון התורה והארץ | תשעט
קדושי כסף ביחס לקנין כסף במהלך הסוגיות
אלון בן דוד מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה
קידושין בחליפין
רואי רחמים מאורנו יג | מצפה יריחו | תשעט
קידושין בקניין חליפין
ליאור אופיר מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
קניין חליפין
אפרים זיק עלון שבות 152 | הר עציון | תשנט
קנין חליפין בקידושי אשה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
רות נקנית - מגילת רות ופרק א במסכת קידושין
אלון מס פתיחתא כ | כפר בתיה | תשעד