תוצאות חיפוש

בגדר אבות ותולדות בשביעית
אריאל גרשוני אורות עציון לב | אור עציון | תשסא
בחריש ובקציר תשבות בשיטת הרמבם
הרב שמעון לפיד אורות עציון כד | אור עציון | תשנד
חרישה בשביעית
הרב אביגדור שילה אורות עציון לב | אור עציון | תשסא
מכשור הלכטכני בשמיטה
הרב ישראל רוזן אמונת עתיך 106 | מכון התורה והארץ | תשעה
עקירת עשבים בגינה
הרב יהודה עמיחי אמונת עתיך 108 | מכון התורה והארץ | תשעה