תוצאות חיפוש

הגדרת איסור בשר בחלב
הרב יואב שחם מאמר הזבח | הר עציון | תשע
חתיכה נעשית נבילה באסור משהו
אליעזר קורצוויל מכרמי שומרון לב | קרני שומרון | תשנט