תוצאות חיפוש

בדין מטעמת אם טעונה ברכה
הרב דביר אזולאי דברי עני | תשעא
טעימה אחרי תקיעות דמיושב
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא