תוצאות חיפוש

בענין דין הודאה שלא ממין הטענה ומקורו
הרב שמואל וינברג כתלנו טו | הכותל | תשנד
מודה במקצת
שלמה שפירא מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא