תוצאות חיפוש

בישול בקדירה שאינה בת יומה
יאיר אפרתי מכרמי שומרון לב | קרני שומרון | תשנט
חובת לימוד תנך
יאיר אפרתי ספר היובל | קרני שומרון | תשס