תוצאות חיפוש

דבר שיש לו מתירין - מין במינו ושאינו מינו
הרב יהודה קליין אורות עציון כב - כג | אור עציון | תשנג
וסת הפלגה - מחלוקת הש"ך והט"ז
יהודה קליין אורות עציון יט | אור עציון | תשנא
מת מצוה קנה מקומו
יהודה קליין אורות עציון טז | אור עציון | תשמט
סוטה וצרתה (יבמות יא.)
יהודה קליין אורות עציון יב | אור עציון | תשמז
עבד עברי גופו קנוי
הרב יהודה קליין ממעין מחולה ו | שדמות נריה | תשנח
עדות שאי אתה יכול להזימה
יהודה קליין אורות עציון ה | אור עציון | תשמד
צער כגורם משפיע בהלכות שבת
הרב מרדכי גודמן והרב יהודה קליין ממעין מחולה יב | שדמות נריה | תשסד