תוצאות חיפוש

במספר שמות - מניית עם ישראל- ברכה או איסור ומגפה
מזור לבנוני פתיחתא יב | כפר בתיה | תשסז
הנקמה - התנאים לאיסורה ולהיתרה
איתן ויסמן ספר היובל | קרני שומרון | תשס
ושיננתם - איסור מניית ישראל
צבי שלוה עלון שבות 114 | הר עציון | תשמו