תוצאות חיפוש

אין מעבירין על המצוות
אורי בנסון וגדי ברטוב עלון שבות 135-136 | הר עציון | תשנב
גרימת ברכה שאינה צריכה
הרב שמואל טל טל חיים ברכות א | תורת החיים | תשסז
חמש טבילות
הרב אברהם סתיו מבית לפרוכת | מרכז הלכה והוראה | תשעד
לשון של זהורית - אחת או שתיים
הרב יוסף אלבז מעלין בקודש לב | כולל בית הבחירה | תשעו
קריאת התורה ביום הכיפורים
הרב אברהם סתיו מעלין בקודש כב | כולל בית הבחירה | תשעא