תוצאות חיפוש

דין מים העומדים בלילה בכלי מתכות
האדרת, הגאון הרב אליהו דוד רבינוביץ -תאומים זצל אורות עציון ל | אור עציון | תשנט
יסודות טומאת כלי עץ
יעקב יוטקוביץ' עלון שבות 162 | הר עציון | תשסג
עניינים שונים בכלי מתכת
הרב דניאל וולף עלון שבות 154 | הר עציון | תשס