תוצאות חיפוש

הגדרת כלי בדיני טומאה ובדין שאובין
הרב אהרן ליכטנשטיין מעלין בקודש יג | כולל בית הבחירה | תשסז
הגעלת כלי מתכת
הרב יהודה הלוי עמיחי אמונת עתיך 126 | מכון התורה והארץ | תשפ
כנף העוז
שמעוני גרטי מעלין בקודש כד | כולל בית הבחירה | תשעב
עניינים שונים בכלי מתכת
הרב דניאל וולף עלון שבות 154 | הר עציון | תשס