תוצאות חיפוש

בישול בכלי שני
אור חיים טאוב פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
בית קיבול העשוי להתמלאות
שמעוני גרטי מעלין בקודש כ | כולל בית הבחירה | תשע
הגדרת כלי בדיני טומאה ובדין שאובין
הרב אהרן ליכטנשטיין מעלין בקודש יג | כולל בית הבחירה | תשסז
היחס בין מוסר וחוק בהלכה ובחסידות
הרב יעקב אריאל פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
יסודות טומאת כלי עץ
יעקב יוטקוביץ' עלון שבות 162 | הר עציון | תשסג
עניינים שונים בכלי מתכת
הרב דניאל וולף עלון שבות 154 | הר עציון | תשס