תוצאות חיפוש

כפיה בצדקה
ישי ספיבק פרי עץ הגן ה | רמת גן | תשעו
מצוות הצדקה
חיים שינדל קול ברמה כא | חיספין | תשסא
צדקה של יחיד וצדקה ציבורית
הרב יהודה זולדן צדקות יהודה וישראל | מכון התורה והארץ | תשעח