תוצאות חיפוש

"העומר היה מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש"
הרב ראם הכהן אורות עציון כא | אור עציון | תשנב
"והעמר עשירית האיפה הוא"
אראל שרף עלון שבות 147 | הר עציון | תשנו
"וקדשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב" - דין כבוד ואיסור שימוש בכהן
(הרב) אלישיב הכהן אורות עציון טו | אור עציון | תשמט
"שפע ברכות ללומדי מנחות" - חידושים למסכת מנחות
פרופ' ישעיה נבנצל מעלין בקודש כ | כולל בית הבחירה | תשע
'לחם אבירים' - עיון פרשני-חינוכי בנס המן
הרב אלקנה שרלו מישרים ה | ירוחם | תשסט
איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס, עיון נוסף
פרופ' ישעיה נבנצל מעלין בקודש כג | כולל בית הבחירה | תשעב
אכילת מצות מקמח שיפון ומקמח שיבולת שועל
הרב אברהם סוחובולסקי אמונת עתיך 99 | מכון התורה והארץ | תשעג
בביאור הגדרת פת
יהושע רייס עלון שבות 105 | הר עציון | תשמד
ביטול שם לחם
שמעון גזונדהייט עלון שבות 105 | הר עציון | תשמד
ברכת המוציא
הרב מאיר ליכטנשטיין עלון שבות 105 | הר עציון | תשמד
דין הפרשת חלה מלחם שנאפה באופה לחם ביתי
הרב יעקב אפשטיין אמונת עתיך 99 | מכון התורה והארץ | תשעג
דין קביעות סעודה על פת כיסנין
אריאל פשקוס אורות עציון לא | אור עציון | תשס
הזכרת שתי הלחם בשבועות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
החיטפון - דינו לעניין חמץ, כלאיים, חלה וברכות
הרב דוד איינגר אמונת עתיך 107 | מכון התורה והארץ | תשעה
הכנת שתי הלחם
פרופסור זהר עמר מעלין בקודש כח | כולל בית הבחירה | תשעד
הערות פרק רבי אליעזר דמילה קל-קלב
הרב שאול דוד בוצקו קול מהיכל טז | היכל אליהו | תשעח
חובת הפרשת חלה בעוגות בחושות (טורט)
הרב חיים אשר לנדאו מחניך ב | הרבנות הצבאית | תשסח
יום הבכורים
אלישיב מאיר מאבני המקום יא | בית אל | תשס
לזיהויו של קבר רחל
יוחאי חלפון מאורנו ז | מצפה יריחו | תשסז
לחם הפנים - היבטים היסטוריים וריאליים
פרופ' זהר עמר מעלין בקודש יז | כולל בית הבחירה | תשסט
לחם מחטה נבוטה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
לחם פנים לפני תמיד
הרב ישראל הלוי בארי מעלין בקודש לב | כולל בית הבחירה | תשעו
מהחל חרמש בקמה - ספירת העומר ותקופתה
יונדב בקשי פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
מצוות חמץ ומצה ביום הראשון ובשאר ימי החג
הרב יואב שחם עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו
עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס
פרופ' זהר עמר מעלין בקודש כא | כולל בית הבחירה | תשעא
על סוג אחד של השגה על דברי הרמבם המופיע ב'לחם משנה'
הרב חיים סבתו מעליות כה | מעלה אדומים | תשסה
צורתו של לחם הפנים
פרופ' ישעיה נבנצל מעלין בקודש ז | כולל בית הבחירה | תשסג
קביעת הלכה מורכבת
הרב עזריה ברזון מעליות י | מעלה אדומים | תשמח
ריח לחם עכום בחג הפסח
הרב אפרים עפגין כתלנו יד | הכותל | תשנב
רעווא דרעווין- על סעודה שלישית
מאיר בוכהולץ גולות ט | עתניאל | תשס
שבועות ושתי הלחם
הרב איתי אליצור
שחזור לחם הפנים
אריה כהן מעלין בקודש י | כולל בית הבחירה | תשסה