תוצאות חיפוש

מאכל בהמה בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
קצירת תחמיץ בשמיטה למאכל בהמה מזני חיטה
הרב דוד איינגר אמונת עתיך 108 | מכון התורה והארץ | תשעה