תוצאות חיפוש

אב המון גוים - סיפורי אברהם לאור דור המבול ודור הפלגה
אביאל אליצור אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
התפתחות חומרית מול תלות בה'
איתמר ניצן עלון שבות 164 | הר עציון | תשסה
מגדל בבל - מרד או מצבה
משה (קינלי) טור-פז ואביעד פרידמן עלון שבות 139 | הר עציון | תשנג
מגדל בבל: בין אחדות לאחידות
דרור מורגנשטרן קול ברמה כט | הגולן | תשעז
נמרוד - צדיק או רשע (הצעה חדשה לחטא דור הפלגה)
הרב ארי יצחק שבט טללי אורות ח | מכללת אורות ישראל | תשנט
פער השפה
ברק ליפשיץ אביע 6 | עתניאל | תשע
קריאת סיפור שעבוד מצרים לאור סיפור מגדל בבל
ליאור כרמל מעגלים ד | מעלה גלבוע | תשסה
שפה אחת ודברים אחדים
גדעון עמיר שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
שפה הסכמית ושפה טבעית
הרב עמית משגב עלון שבות 167 | הר עציון | תשסז