תוצאות חיפוש

מוטב שיהיו שוגגין
יוסי זיו אורות עציון כח | אור עציון | תשנח
מצוות הוכח תוכיח את עמיתך - מתי לא להוכיח
דני סלסקי אורות עציון יג | אור עציון | תשמח
מצוות התוכחה
אבי מלכיאלי מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד