תוצאות חיפוש

אל-הי השמים - אל-הי הארץ
הרב מאיר שלזינגר שעלי דעת א | שעלבים | תשלב
אף הן היו באותו הנס - חיובן של נשים בקריאת מגילה ובשאר מועדים
הרב נתנאל אריה קול ברמה כז, לפני המלך | הגולן | תשעד
בין המשקים למועדים
אריאל בלום מאורנו ז | מצפה יריחו | תשסז
במעגלי החג - השפעת החג על הזמנים שסביבו
הרב צבי שורץ אמונת עתיך 115 | מכון התורה והארץ | תשעז
גרות, יציאת מצרים והמועדים
הרב שמואל לורנץ גולות ח | עתניאל | תשס
הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה - עיון במשנת השפת אמת
הרב ערן משה מרגלית מעלין בקודש כז | כולל בית הבחירה | תשעד
המועד כמפגש
אביה טובי אביע 23 | עתניאל | תשעז
הרהורים על קדושת הזמן
אריאל שרלו פתיחתא יב | כפר בתיה | תשסז
השבת והמועדים
בני אנגמר קול ברמה ט | חיספין | תשנב
והפכתי אבלם לששון
יהונתן ברט מישרים ג | ירוחם | תשסד
וכתר שבת עולה על גביהן
הרב בן ציון קריגר כתלנו טז | הכותל | תשסד
זה שיר שבח של יום השביעי
הרב בנימין לנדאו כתלנו טז | הכותל | תשסד
ט ו באב - המחולות והחגים
הרב איתם הנקין עלוני ממרא 122 | ניר | תשסט
ימים קדושים, מועדים טובים, זמנים חדשים
הרב יאיר דרייפוס מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
מה בין שבת ליוט
הרב בנימין צבי יגר כתלנו טז | הכותל | תשסד
ניסן ואדר
הרב אוריאל עיטם מישרים ב | ירוחם | תשסג
על השבת, החגים והעולם המודרני
איתיאל גולד צהר לב | צהר | תשסח
שבת - תחילה למקראי קודש
הרב יהושע מגנס ניצני ארץ יד | מרכז הרב | תשסא
שבת, מועד וירושלים
הרב מרדכי בר אלי כתלנו טז | הכותל | תשסד
שומריו וזוכריו המה מעידים ומועדים
נועם שלזינגר עלון שבות 126 | הר עציון | תשן
תורת המועדים של המי שילוח
הרב אהרון בק אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז