תוצאות חיפוש

השימוש במים היוצאים מן המזגן בשבת
הרב יצחק הלוי כתלנו טז | הכותל | תשסד
כיבוי מזגן בשבת
שמואל טוביה ענבר מעליות יב | מעלה אדומים | תשנב