תוצאות חיפוש

חרב הרי הוא כחלל
יעקב יוטקוביץ' עלון שבות 161 | הר עציון | תשסב
נבלת עוף טהור
הרב דניאל וולף עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
צירוף דרגות שונות בטומאת אוכלין
שמעוני גרטי עלון שבות 162 | הר עציון | תשסג